„Aby mieli życie i mieli je w obfitości“   (J 10,10)

Zajęcia

Socjoterapia

Zajęcia socjoterapeutyczne mają charakter grupowy. Odbywają się w społeczności stworzonej po to, by mogła dostarczać różnych społecznych bodźców, służących do poprawiania funkcjonowania, głównie w obszarze relacji interpersonalnych. Bardzo ważny jest proces tworzenia grupy, ustalenie zasad, norm i granic, budowanie atmosfery akceptacji i zaufania. Socjoterapia redukuje napięcia emocjonalne, uczy akceptacji siebie i akceptacji innych. Skupia się na nauce umiejętności uczestnictwa i współpracy w grupie, budowaniu niezależności i samowystarczalności, nabywaniu i rozwijaniu umiejętności ułatwiających funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych i w środowisku społecznym,

Praca indywidualna (socjoterapia indywidualna), budowana na więzi socjoterapeuta-wychowanek, odbudowuje zaufanie do osób dorosłych, dostarcza wiary we własne siły, buduje konstruktywny system wartości.

Arteterapia

Jest to forma pomocy terapeutycznej, w ramach której wykorzystana jest sztuka oraz różne formy aktywności artystycznej, które pełnią funkcję katharsis (oczyszczania). Celem zajęć z arteterapii jest ujawnianie emocji poprzez proces twórczy, który ułatwia ekspresję wypartych często zalegających jakiś czas uczuć, które z różnych względów nie mogą być wyrażane w inny sposób (np. złość, lęk, niepewność, poczucie zagubienia). Przygotowany program zajęć arteterapeutycznych zakłada tematykę dotyczącą poznawania i wyrażania emocji, kształtowania pozytywnego obrazu siebie (własnej wartości) oraz budowania konstruktywnych relacji międzyludzkich.

Dogoterapia

Dogoterapię stanowią zajęcia terapeutyczne z klubowym psem Brandonem. Mają one na celu stworzenie pozytywnego kontaktu pomiędzy uczestnikami a psem. W trakcie spontanicznej, radosnej zabawy (ukierunkowanej przez prowadzącego) osoby przyzwyczajają się do kontaktu z psem, wydają polecenia. Dogoterapia ma za zadanie dostarczenie młodzieży pozytywnego ładunku emocjonalnego, satysfakcji z obcowania ze zwierzęciem. To przełamuje lęki w kontaktach z otoczeniem, stymuluje rozwój zmysłów i postrzegania, pozwala oderwać się od otaczającej rzeczywistości.

W zależności od potrzeb zajęcia z dogoterapii odbywają się w formie spotkań indywidualnych lub pracy grupowej.

Zajęcia komputerowe i graficzne

Celem zajęć jest rozwój umiejętności obsługi komputera oraz podstaw projektowania graficznego.

W programie znajduje się nauka podstaw obsługi programów graficznych, programów do obróbki fotografii, obsługi programów tworzenia animacji poklatkowej, obróbki filmowej. Młodzież uczy się projektowania ulotek i plakatów, zaproszeń.

Zajęcia artystyczne

Zajęcia artystyczne mają za zadanie rozwijać kreatywność manualną, pobudzać wyobraźnię twórczą, wspierać zdolności twórcze, rozwijać je i je stymulować. Zajęcia artystyczne pokazują młodzieży różnorodne możliwości ekspresji poprzez sztuki wizualne, język. Wpływa to korzystnie na wszechstronny rozwój, który także uczy odbioru sztuki i pewnej wrażliwości, która pozostanie z młodym człowiekiem również w życiu dorosłym.

Zajęcia fotograficzne

Głównym założeniem zajęć fotograficznych jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu swobodnego posługiwania się aparatem cyfrowym oraz przybliżenie pojęć ściśle związanych z fotografią, których zrozumienie pozwala na świadome budowanie obrazów.

Podczas zajęć przekazywana jest podstawowa wiedza „ABC Fotografii” - informacje: światło, czas, przesłona, ISO, z zakresu kompozycji, tematy z fotografii produktowej: zdjęcia packshotowe, zdjęcia reklamowe, fotografia portretowa, portrety studyjne, tworzenie grafik, fotografia otworkowa, zasady działania camera obscura.

Zajęcia mają charakter praktyczny z wprowadzeniem teoretycznym. Niezbędne elementy teorii wprowadzane są w trakcie ćwiczeń. Analiza prac odbywa się na bieżąco.

Zajęcia wokalno - muzyczne (w tym nauka gry na instrumentach)

Program zajęć wokalno-muzycznych opiera się przede wszystkim na muzyce popularnej, zwłaszcza rockowej. Nawiązuje także do innych stylów: bluesa, jazzu, muzyki tradycyjnej z różnych krajów Europy, muzyki klasycznej, muzyki elektronicznej. Na zajęciach uczestnicy uczą się nie tylko grać i śpiewać, ale także słuchać muzyki i rozmawiać o niej. Rozwijamy w ten sposób umiejętność wyrażania emocji, prezentowania własnego stanowiska, rozwijamy słownictwo muzyczne i poszerzamy świadomość kulturową. Korzystamy z własnej tradycji i rozwijamy jej znajomość. Wiodącymi tematami jest: aranżowanie utworów w stylistyce odmiennej od oryginału, kompozycja nowych utworów, produkcja muzyczna, łączenie brzmień elektronicznych z rockowymi i akustycznymi, ćwiczenie improwizacji z użyciem skal, ćwiczenie rytmów z różnych kultur muzycznych.

Młodzieży proponowana jest również nauka gry na instrumentach muzycznych: gitara akustyczna, gitara basowa, gitara elektryczna, perkusja, pianino, keyboard, ukulele,…

Warsztaty profilaktyczne

Poprzez warsztaty profilaktyczne wspieramy młodych ludzi w konstruktywnym radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi ich prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Pomagamy stworzyć odpowiednie warunki do sprawnego przebiegu procesu wychowawczego i pamiętamy o tym, że celem wychowania jest dojrzały człowiek, a celem profilaktyki - naprawa niedostatków wychowawczych.

Warsztaty dotyczą profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków oraz uzależnień behawioralnych (m.in. uzależnień od gier komputerowych, hazardu, pornografii)

PRACA Z RODZINĄ

W placówce realizowana jest praca z rodziną wychowanków poprzez: pomoc rodzinie przy rozwiązywaniu problemów rodziny; utrzymywanie kontaktów z rodzicami (współpraca dotycząca procesu socjoterapii); wspieranie rodziny: konsultacje pedagogiczne i psychologiczne, poradnictwo; interwencje kryzysowe - w sytuacji problemów wychowanka i rodziny.

Wsparcie psychologa

Na pomoc psychologiczną składają się konsultacje psychologiczne, a także poradnictwo psychologiczne, terapia przeznaczona dla osób indywidualnych oraz par.

Asystent Rodziny

Pracę asystenta rodzinnego obejmuje indywidualną asystę rodzinną polegającą na intensywnej pracy ze wszystkimi członkami rodziny, regularne kontakty z rodzinami, udzieleniu im pomocy w zakresie wspólnie uzgodnionych problemów i potrzeb, uczenie metod rozwiązywania problemów.

Warsztaty wychowawcze dla rodziców

Program podnoszenia umiejętności wychowawczych rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Celem jest udzielanego wsparcia m.in. kompensowanie braków wychowawczych rodzin pochodzenia, pomoc dzieciom i rodzinom w rozwiązywaniu ich problemów, wsparcie w odbudowaniu więzi rodzic-dziecko.

Konsultacje pedagogiczne

Indywidualne konsultacje dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych w zakresie postępowania z dzieckiem nadpobudliwym, nieśmiałym, dzieckiem mającym problemy w nauce, depresyjnym, uzależnionym. Podczas konsultacji wskazujemy możliwości diagnozy i metody terapii, kierujemy do specjalistów np. w przypadku uzależnień dziecka.

Wspierają nas

Mazowieckie Centrum Polityki SpołecznejMOK MarkiEuropejski Fundusz SpołecznyFundusze Europejskie Program RegionalnyZgromadzenie Sacre-CoeurWojewoda MazowieckiMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejPowiat WołomińskiWodociąg MareckiOPS MarkiCentrum Aktywności Fabryczna 3Biblioteka Publiczna Marki
Europejski Fundusz SpołecznyFundusze Europejskie Program RegionalnyZgromadzenie Sacre-CoeurWojewoda MazowieckiMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejPowiat WołomińskiWodociąg MareckiOPS MarkiCentrum Aktywności Fabryczna 3Biblioteka Publiczna MarkiCentrum Konferencyjno-Bankietowe PARK NA WOJSKIEGOInter Europol Piekarnia Szwajcarska
Zgromadzenie Sacre-CoeurWojewoda MazowieckiMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejPowiat WołomińskiWodociąg MareckiOPS MarkiCentrum Aktywności Fabryczna 3Biblioteka Publiczna MarkiCentrum Konferencyjno-Bankietowe PARK NA WOJSKIEGOInter Europol Piekarnia SzwajcarskaFundacja Rozwoju Systemu EdukacjiPortal Społeczności Maqrek: marki.net.pl
Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejPowiat WołomińskiWodociąg MareckiOPS MarkiCentrum Aktywności Fabryczna 3Biblioteka Publiczna MarkiCentrum Konferencyjno-Bankietowe PARK NA WOJSKIEGOInter Europol Piekarnia SzwajcarskaFundacja Rozwoju Systemu EdukacjiPortal Społeczności Maqrek: marki.net.plMiasto MarkiTuba Marek
Wodociąg MareckiOPS MarkiCentrum Aktywności Fabryczna 3Biblioteka Publiczna MarkiCentrum Konferencyjno-Bankietowe PARK NA WOJSKIEGOInter Europol Piekarnia SzwajcarskaFundacja Rozwoju Systemu EdukacjiPortal Społeczności Maqrek: marki.net.plMiasto MarkiTuba MarekToyota MarkiWiadomości Powiatu Wołomińskiego
Centrum Aktywności Fabryczna 3Biblioteka Publiczna MarkiCentrum Konferencyjno-Bankietowe PARK NA WOJSKIEGOInter Europol Piekarnia SzwajcarskaFundacja Rozwoju Systemu EdukacjiPortal Społeczności Maqrek: marki.net.plMiasto MarkiTuba MarekToyota MarkiWiadomości Powiatu WołomińskiegoStowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORISLOVES Lokalny Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej

Kontakt

Fundacja Otwarte Serce: ul. Spokojna 9, 05-270 Marki 799 073 723 fos@OtwarteSerce.pl

Klub Otwarte Serce - I piętro,
Centrum Integracji Społecznej - parter.

Sklep CIS:
sklep@OtwarteSerce.pl
799 055 821

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa