„Aby mieli życie i mieli je w obfitości“   (J 10,10)

Zajęcia

Socjoterapia

Zajęcia socjoterapeutyczne mają charakter grupowy. Odbywają się w społeczności stworzonej po to, by mogła dostarczać różnych społecznych bodźców, służących do poprawiania funkcjonowania, głównie w obszarze relacji interpersonalnych. Bardzo ważny jest proces tworzenia grupy, ustalenie zasad, norm i granic, budowanie atmosfery akceptacji i zaufania. Socjoterapia redukuje napięcia emocjonalne, uczy akceptacji siebie i akceptacji innych. Skupia się na nauce umiejętności uczestnictwa i współpracy w grupie, budowaniu niezależności i samowystarczalności, nabywaniu i rozwijaniu umiejętności ułatwiających funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych i w środowisku społecznym,

Praca indywidualna (socjoterapia indywidualna), budowana na więzi socjoterapeuta-wychowanek, odbudowuje zaufanie do osób dorosłych, dostarcza wiary we własne siły, buduje konstruktywny system wartości.

Arteterapia

Jest to forma pomocy terapeutycznej, w ramach której wykorzystana jest sztuka oraz różne formy aktywności artystycznej, które pełnią funkcję katharsis (oczyszczania). Celem zajęć z arteterapii jest ujawnianie emocji poprzez proces twórczy, który ułatwia ekspresję wypartych często zalegających jakiś czas uczuć, które z różnych względów nie mogą być wyrażane w inny sposób (np. złość, lęk, niepewność, poczucie zagubienia). Przygotowany program zajęć arteterapeutycznych zakłada tematykę dotyczącą poznawania i wyrażania emocji, kształtowania pozytywnego obrazu siebie (własnej wartości) oraz budowania konstruktywnych relacji międzyludzkich.

Dogoterapia

Dogoterapię stanowią zajęcia terapeutyczne z klubowym psem Brandonem. Mają one na celu stworzenie pozytywnego kontaktu pomiędzy uczestnikami a psem. W trakcie spontanicznej, radosnej zabawy (ukierunkowanej przez prowadzącego) osoby przyzwyczajają się do kontaktu z psem, wydają polecenia. Dogoterapia ma za zadanie dostarczenie młodzieży pozytywnego ładunku emocjonalnego, satysfakcji z obcowania ze zwierzęciem. To przełamuje lęki w kontaktach z otoczeniem, stymuluje rozwój zmysłów i postrzegania, pozwala oderwać się od otaczającej rzeczywistości.

W zależności od potrzeb zajęcia z dogoterapii odbywają się w formie spotkań indywidualnych lub pracy grupowej.

Zajęcia komputerowe i graficzne

Celem zajęć jest rozwój umiejętności obsługi komputera oraz podstaw projektowania graficznego.

W programie znajduje się nauka podstaw obsługi programów graficznych, programów do obróbki fotografii, obsługi programów tworzenia animacji poklatkowej, obróbki filmowej. Młodzież uczy się projektowania ulotek i plakatów, zaproszeń.

Zajęcia artystyczne

Zajęcia artystyczne mają za zadanie rozwijać kreatywność manualną, pobudzać wyobraźnię twórczą, wspierać zdolności twórcze, rozwijać je i je stymulować. Zajęcia artystyczne pokazują młodzieży różnorodne możliwości ekspresji poprzez sztuki wizualne, język. Wpływa to korzystnie na wszechstronny rozwój, który także uczy odbioru sztuki i pewnej wrażliwości, która pozostanie z młodym człowiekiem również w życiu dorosłym.

Zajęcia fotograficzne

Głównym założeniem zajęć fotograficznych jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu swobodnego posługiwania się aparatem cyfrowym oraz przybliżenie pojęć ściśle związanych z fotografią, których zrozumienie pozwala na świadome budowanie obrazów.

Podczas zajęć przekazywana jest podstawowa wiedza „ABC Fotografii” - informacje: światło, czas, przesłona, ISO, z zakresu kompozycji, tematy z fotografii produktowej: zdjęcia packshotowe, zdjęcia reklamowe, fotografia portretowa, portrety studyjne, tworzenie grafik, fotografia otworkowa, zasady działania camera obscura.

Zajęcia mają charakter praktyczny z wprowadzeniem teoretycznym. Niezbędne elementy teorii wprowadzane są w trakcie ćwiczeń. Analiza prac odbywa się na bieżąco.

Zajęcia wokalno - muzyczne (w tym nauka gry na instrumentach)

Program zajęć wokalno-muzycznych opiera się przede wszystkim na muzyce popularnej, zwłaszcza rockowej. Nawiązuje także do innych stylów: bluesa, jazzu, muzyki tradycyjnej z różnych krajów Europy, muzyki klasycznej, muzyki elektronicznej. Na zajęciach uczestnicy uczą się nie tylko grać i śpiewać, ale także słuchać muzyki i rozmawiać o niej. Rozwijamy w ten sposób umiejętność wyrażania emocji, prezentowania własnego stanowiska, rozwijamy słownictwo muzyczne i poszerzamy świadomość kulturową. Korzystamy z własnej tradycji i rozwijamy jej znajomość. Wiodącymi tematami jest: aranżowanie utworów w stylistyce odmiennej od oryginału, kompozycja nowych utworów, produkcja muzyczna, łączenie brzmień elektronicznych z rockowymi i akustycznymi, ćwiczenie improwizacji z użyciem skal, ćwiczenie rytmów z różnych kultur muzycznych.

Młodzieży proponowana jest również nauka gry na instrumentach muzycznych: gitara akustyczna, gitara basowa, gitara elektryczna, perkusja, pianino, keyboard, ukulele,…

Warsztaty profilaktyczne

Poprzez warsztaty profilaktyczne wspieramy młodych ludzi w konstruktywnym radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi ich prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Pomagamy stworzyć odpowiednie warunki do sprawnego przebiegu procesu wychowawczego i pamiętamy o tym, że celem wychowania jest dojrzały człowiek, a celem profilaktyki - naprawa niedostatków wychowawczych.

Warsztaty dotyczą profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków oraz uzależnień behawioralnych (m.in. uzależnień od gier komputerowych, hazardu, pornografii)

PRACA Z RODZINĄ

W placówce realizowana jest praca z rodziną wychowanków poprzez: pomoc rodzinie przy rozwiązywaniu problemów rodziny; utrzymywanie kontaktów z rodzicami (współpraca dotycząca procesu socjoterapii); wspieranie rodziny: konsultacje pedagogiczne i psychologiczne, poradnictwo; interwencje kryzysowe - w sytuacji problemów wychowanka i rodziny.

Wsparcie psychologa

Na pomoc psychologiczną składają się konsultacje psychologiczne, a także poradnictwo psychologiczne, terapia przeznaczona dla osób indywidualnych oraz par.

Asystent Rodziny

Pracę asystenta rodzinnego obejmuje indywidualną asystę rodzinną polegającą na intensywnej pracy ze wszystkimi członkami rodziny, regularne kontakty z rodzinami, udzieleniu im pomocy w zakresie wspólnie uzgodnionych problemów i potrzeb, uczenie metod rozwiązywania problemów.

Warsztaty wychowawcze dla rodziców

Program podnoszenia umiejętności wychowawczych rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Celem jest udzielanego wsparcia m.in. kompensowanie braków wychowawczych rodzin pochodzenia, pomoc dzieciom i rodzinom w rozwiązywaniu ich problemów, wsparcie w odbudowaniu więzi rodzic-dziecko.

Konsultacje pedagogiczne

Indywidualne konsultacje dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych w zakresie postępowania z dzieckiem nadpobudliwym, nieśmiałym, dzieckiem mającym problemy w nauce, depresyjnym, uzależnionym. Podczas konsultacji wskazujemy możliwości diagnozy i metody terapii, kierujemy do specjalistów np. w przypadku uzależnień dziecka.

Wspierają nas

Tuba MarekToyota MarkiWiadomości Powiatu WołomińskiegoStowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORISLOVES Lokalny Ośrodek wsparcia Ekonomii SpołecznejMazowszeMazowieckie Centrum Polityki SpołecznejMOK MarkiEuropejski Fundusz SpołecznyFundusze Europejskie Program RegionalnyZgromadzenie Sacre-CoeurWojewoda Mazowiecki
Wiadomości Powiatu WołomińskiegoStowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORISLOVES Lokalny Ośrodek wsparcia Ekonomii SpołecznejMazowszeMazowieckie Centrum Polityki SpołecznejMOK MarkiEuropejski Fundusz SpołecznyFundusze Europejskie Program RegionalnyZgromadzenie Sacre-CoeurWojewoda MazowieckiMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejPowiat Wołomiński
LOVES Lokalny Ośrodek wsparcia Ekonomii SpołecznejMazowszeMazowieckie Centrum Polityki SpołecznejMOK MarkiEuropejski Fundusz SpołecznyFundusze Europejskie Program RegionalnyZgromadzenie Sacre-CoeurWojewoda MazowieckiMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejPowiat WołomińskiWodociąg MareckiOPS Marki
Mazowieckie Centrum Polityki SpołecznejMOK MarkiEuropejski Fundusz SpołecznyFundusze Europejskie Program RegionalnyZgromadzenie Sacre-CoeurWojewoda MazowieckiMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejPowiat WołomińskiWodociąg MareckiOPS MarkiCentrum Aktywności Fabryczna 3Biblioteka Publiczna Marki
Europejski Fundusz SpołecznyFundusze Europejskie Program RegionalnyZgromadzenie Sacre-CoeurWojewoda MazowieckiMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejPowiat WołomińskiWodociąg MareckiOPS MarkiCentrum Aktywności Fabryczna 3Biblioteka Publiczna MarkiCentrum Konferencyjno-Bankietowe PARK NA WOJSKIEGOInter Europol Piekarnia Szwajcarska
Zgromadzenie Sacre-CoeurWojewoda MazowieckiMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejPowiat WołomińskiWodociąg MareckiOPS MarkiCentrum Aktywności Fabryczna 3Biblioteka Publiczna MarkiCentrum Konferencyjno-Bankietowe PARK NA WOJSKIEGOInter Europol Piekarnia SzwajcarskaFundacja Rozwoju Systemu EdukacjiPortal Społeczności Maqrek: marki.net.pl

Kontakt

Fundacja Otwarte Serce: ul. Spokojna 9, 05-270 Marki 799 073 723 fos@OtwarteSerce.pl

Klub Otwarte Serce - I piętro,
Centrum Integracji Społecznej - parter.

Sklep CIS:
sklep@OtwarteSerce.pl
799 055 821

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa